Pyramid affärssystem och utbildning)

Som en av landets äldsta och största återförsäljare av affärssystemet Pyramid har vi specialiserat ett team för detta. Vi arbetar väldigt nära våra kunder med konsulting, implementering, utveckling, utbildning och support för att optimera Pyramids systemfunktioner i varje enskilt företag. Detta leder ofta till att vi utvecklar speciallösningar för våra kunders verksamheter.

PYRAMID AFFÄRSSYSTEM

Pyramid är ett komplett affärssystem som är uppbyggt på moduler för att passa såväl det lilla som det stora företaget, inom de flesta branscher. Det kan innehålla allt från bokföring, produktionsplanering, logistik till CRM och e-handel. Med sin snygga design och är det funktionellt, effektivt och lättarbetat både vid skrivbordet och i trucken. Pyramid köps med just de moduler ni har behov av.

ANPASSAD SYSTEMUTVECKLING

Vi har en egen utvecklingsgrupp som består av erfarna och certifierade programmerare som är specialiserade på Pyramid. Såväl kundunika som standardiserade lösningar kan implementeras likt tilläggsmoduler, t ex:

- lagerlösning för effektivare plock och säkerställande av saldon
- koppling mellan Pyramid och Excel för analys av data
- statistikverktyg för mätning av leveransprecision hos leverantör och till kund
- tolkning och ankomstregistrering av leverantörsfakturor.

PYRAMID DRIFT

Affärssystemet Pyramid är beroende av en stabil och driftsäker teknisk plattform. Ni kan välja mellan att lägga det på en egen lokal server eller hos oss i DataKrafts eget datacenter. Efter 30 år med Pyramid har vi arbetat fram säkra rutiner och systemlösningar som ger högsta driftsäkerhet. Vårt starka supportteam med egna konsulter, utvecklare och servicetekniker har gjort oss till den ledande Pyramidleverantören i vår region.

PYRAMIDUTBILDNING

För att ta vara på alla Pyramids funktioner behöver ni lära er hur systemet är uppbyggt. Vi hjälper er att utnyttja systemet optimalt så att ni t ex snabbt kan ta fram rätt information för att presentera rätt siffror. Vi erbjuder regelbundet standardutbildningar i våra lokaler men kan lika gärna komma ut till företaget och genomföra en kundanpassad utbildning. För aktuella utbildningar se aktiviteter.