Datalagring i egen server & eget moln)

HOSTING & SERVER

Vårt datacenter erbjuder säkerhetsklassad datalagring i egen serverhall. Det vi kallar vårt ”lokala moln”. Du kan också blanda miljöerna för flexiblare åtkomst. Tack vare att vi själva styr över våra system, utvecklar egna lösningar och har egna tekniker på plats finns det alltid resurser nära till hands. Med vår hosting får ni säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet – helt enkelt bekymmersfri IT.

HOSTING

Vårt datacenter i Gnosjö erbjuder bästa säkerheten för era känsliga IT-system och filer. Här kan vi ta hand om hela er IT-miljö eller bara delar av den. Trenden går mot att många företag väljer en hybridlösning, en blandad datalagring med lite lokal lagring, lite i molnet och lite i den egna datorn. För detta kan vi erbjuda DataKrafts egen säkra molnlösning, som vi själva kontrollerar. Tillsammans med vår backup, övervakning samt virus- och spamhantering kan ni känna er helt trygga.

BACKUP

En bra backup handlar inte bara om förmågan att spara data, utan mer om tekniken att snabbt kunna få fram den igen om någonting händer. Vi anpassar backuplösningarna efter både företagets storlek och typen av verksamhet. Vi analyserar vilka av era system som är mest kritiska och gör en säkerhetsplan för återskapande av såväl filer och system som enskilda datorer. Backupen övervakas dagligen och kontrolleras efter ett förutbestämt schema.

OFFICE 365

Office 365 ett modernt sätt att hyra programlicenser istället för att äga dem. Det betyder att ni alltid har tillgång till senaste versionen och inte behöver bekymra er om programuppdateringar. Office 365 innehåller produkter som bl a Officepaketet, Skype, Teams, OneDrive och SharePoint. Ni kan enkelt både krympa och öka antalet användare per månad, vilket ger en stor frihet. Vi hjälper till att installera Office 365, säkerställer funktionaliteten och ser till att ni både kan hantera och utveckla programmen.

CO LOCATION

En del företag vill äga sin teknik och sina licenser själva, andra vill leasa/hyra. Det viktigaste är välja den IT-strategi som passar ert företag bäst. Vi kan hjälpa till att ta fram den bästa lösningen för just ert företag. Eftersom vi har ett eget Datacenter som vi själva styr över kan ni både äga era egna system samtidigt som ni tryggt förvara dem hos oss, utan bindningstid.