Business intelligence (BI))

Business intelligence (BI) används för att visualisera samt förstå er verksamhets data. Med BI kan ni fatta välgrundade beslut baserat på data som finns i er verksamhet. Med individanpassade funktioner kan ni på ett enkelt sätt dela med er av informationen till hela organisationen.

Varför BI

Vi på Datakraft har sett ett ökat behov och efterfrågan av att ta ut och arbeta med data från flera olika platser eller externa källor. 

- Har ni data på flera olika platser som med stor fördel hade kunnat sammanställas i en och samma rapport?  

- Har ni data som presenteras i olika format och siffror vars datum inte matchar med övriga datakällor?  

- Sammanställer ni data årsvis, månadsvis eller till och med veckovis, men i dagsläget är arbetet repetitivt och tidsförödande?  

- Har ni en nyckelperson på företaget som ensam besitter kunskapen att sammanställa data? 

Med stor sannolikhet har ni svarat ja på flera av dessa frågor och vi har säkert en lösning som kommer underlätta ert arbete.  

Syftet med att ta fram en BI-lösning är just att underlätta visualisering av data som registreras i affärssystemet och på så vis skapas ett tydligt och lättarbetat beslutsunderlag. I och med att data visualiseras på ett enklare sätt så kan ni få goda insikter i er verksamhet som kan delas med hela organisationen. 

Låt oss hjälpa er att spara tid och öka er affärsnytta

Vi på Datakraft består av ett BI-team med bred kunskap inom flertalet områden. Vi brinner för att hitta lösningar som innebär ökad affärsnytta. Vi erbjuder ett brett utbud av standardlösningar inom flertalet affärsområden, men vi skräddarsyr även lösningar utefter era behov och önskemål. Vi har något som passar de flesta avdelningar och positioner.  

Genom att arbeta med BI kommer ni i förlängningen spara tid, minimera handpåläggning samt risker kopplat till den mänskliga faktorn. På så vis kan ni lägga tiden på affärsnytta.  

Utbildning

Har ni eller era medarbetare behov av att öka kunskapsnivån gällande Excel? Vi på Datakraft erbjuder omfattande utbildningar av Excel för att tillgodose både den som aldrig arbetat i Excel samt den som anser sig förstå verktyget.  

Kanske ni är flera stycken som är intresserade av att lära er mer inom området? Då finns det möjlighet till att vi specialanpassar utbildningen bara för er. Prata med oss så tar vi fram den bästa lösningen bara för er!  

 För aktuella utbildningar samt webbinarier, se avsnittet Aktiviteter