8 maj 2023

Webbinarie - DK Orderimport

Orderregistrering är en viktig, men tidskrävande uppgift. Med DK Orderimport kommer denna process kunna reduceras till endast ett par minuters arbetsbörda per dag. Med hjälp av ett tredjepartsprogram läsas informationen i inkommande orderdokument av automatiskt och görs inläsningsbara till Pyramid, där vi har möjligheten att granska, justera eller ändra innan de läggs upp skarpt i systemet. Med denna lösning kommer man istället kunna ägna värdefull tid åt alla de saker som allting runt omkring orderregistrering medför.

När?

Måndag 8/5

14.30 - 15.00

 

Via Teams

Angående bekräftelse:
Du kommer att få en bekräftelse via mail inom 24 timmar, får du inte detta kontakta maja.schroder@datakraft.se