29 november 2021

Uppföljningsrapporter Excel

Försäljningschefer behöver regelbundet analysera omsättning, bruttovinst och andra viktiga indikatorer på försäljningen. Inköpare är mer intresserade av dynamiken i inköpsvolymer, leverantörens kapacitet och inköpspriser. Logistik- och lagerchefer behöver i sin tur information om lageromsättning, analyser av lagerrörelser och statistik över lagervärdet. Kanske har du som ekonomiansvarig flertalet rapporter att sammanställa varje månad?

I Excel kan vi bygga analysrapporter innehållande exempel som bokförda transaktioner, försäljningsdata, inköp och lagerjusteringar. 

I en anpassningsbar rapport kan källdata, som hämtas i realtid från Pyramid eller andra system, kombineras, jämföras och presenteras på ett meningsfullt och användardefinierat sätt.

En färdigbyggd rapport behöver inget underhåll utan uppdateras med din källdata per automatik.

 

Agenda:

DK Program Basmodul Redovisningsrapport Excel via ODBC

Exempel på lösningar

Excelkurs

 

När?

29 November

14.30-15.00

Via Teams