21 januari 2021

SMS Passcode

Ett starkt lösenord kan tänkas räcka långt, men idag hittar de cyberkriminella nya sätt att komma åt din och ditt företags information. 

I detta webbinarie kommer vi att prata om SMS Passcode som är en tvåstegsinloggning för din IT-miljö. Med hjälp av detta så har du möjlighet att stoppa otillåtna intrång.

Var med och lyssna!

När?

21 januari 

14.00-14.15

 

Via Teams