16 mars 2021

Uppföljningsrapporter i Excel

Försäljningschefer behöver regelbundet analysera omsättning, bruttovinst och andra viktiga indikatorer på försäljningen. Inköpare är mer intresserade av dynamiken i inköpsvolymer, leverantörens kapacitet och inköpspriser. Logistik- och lagerchefer behöver i sin tur information om lageromsättning, analyser av lagerrörelser och statistik över lagervärdet. Kanske har du som ekonomiansvarig flertalet rapporter att sammanställa varje månad.

 

I Excel kan vi bygga analysrapporter innehållande exempel som bokförda transaktioner, försäljningsdata, inköp och lagerjusteringar.

I en anpassningsbar rapport kan källdata, som hämtas i realtid från Pyramid eller andra system, kombineras, jämföras och presenteras på ett meningsfullt och användardefinierat sätt.
En färdigbyggd rapport behöver inget underhåll utan uppdateras med din källdata per automatik.

 

Agenda:

DK Program Basmodul Redovisningsrapport Excel via ODBC
Exempel på lösningar
Excelkurs

 

När?

16 mars

14.30-14.50

 

Via Teams