27 april 2023

Poddwebinarie IT-Säkerhet

 Visste du att 80% av alla dataintrång kan härledas till slutanvändaren? Därför är utbildning av just slutanvändaren något av de viktigaste komponenterna i en organisations säkerhetsarbete. Medvetenhet hos anställda minskar riskerna!
Var med och lyssna på vårt Poddwebbinarie där vi diskutera alla era frågor!

Agenda: 

Bakgrund

Frågor/svar

Sant/falskt

 

När?

Torsdag 27/4

09.00 - 09.30

 

Via Teams

Angående bekräftelse:
Du kommer att få en bekräftelse via mail inom 24 timmar, får du inte detta kontakta maja.schroder@datakraft.se