20 februari 2023

Leveransförslag & Leveranssäkerhet

Effektivisera din orderregistrering med hjälp av DK Leveransförlsag. Orderläggaren får information i realtid om och när en orderrad kan levereras utifrån satta kriterier på artiklarna. Behov och planering har nu integrerats med order/projekt för smidig registrering. 

DK Leveranssäkerhet är en beräkning av leveranssäkerhet till kunder och från leverantörer.

Leveranssäkerhet innebär mätning av att leveranser sker på utsatt tid och att antal detaljer överensstämmer med avtalat antal. Statistiken skapas per automatik via schemalagt uppdrag och en rad olika inställningar går att göra gällande datum och antal detaljer. Möjligheten att ha olika inställningar per kund/leverantör samt undanta vissa artiklar gör lösningen väldigt flexibel.

När?

Måndag 20 Februari

14.30-15.00

 

Via Teams

Angående bekräftelse:
Du kommer att få en bekräftelse via mail inom 24 timmar, får du inte detta kontakta maja.schroder@datakraft.se