13 oktober 2022

Har ni en säker IT-miljö?

Det finns alltid svaga punkter som måste ses över med jämna mellanrum i din IT-miljö. Alla delar är beroende av varandra och miljön är inte säkrare än dess svagaste punkt. Analysera riskerna i ett tidigt stadium för att undvika fallgropar. I detta webbinarie kommer vi att gå igenom två av våra tjänster för att hitta fallgroparna och säkra upp din IT-miljö.

Agenda 

DK IT-säkerhetsanalys

Microsoft 365 Säkerhetsrutin

 

När?

Torsdag 13 Oktober

14.30-15.00

 

Via Teams