24 oktober 2022

FIFO - First in first out!

Vill du få lagervärde i försystem stämma överens med lagerkonto i bokföringen, då är detta ett webbinarie för dig.

Principen innebär att de produkter och varor av samma sort som har köpts in till lagret först också ska säljas först, därmed kan det antas att de varor som finns i lagret även är de som senast blev inköpta.

Med hjälp av FIFO kommer:

- Projekten att belastas med rätt kostnader

- Lösning för hantering av omkostnader 

- Leverantörsfakturor som avstäms efter att varor redan har levererats ut ska inte skapa differenser mellan lagervärdeslista och lagerkonto 

 

När?

Måndag 24 Oktober

14.30-15.00

 

Via Teams