2 mars 2021

FIFO – first in first out!

Vill du få lagervärde i försystem stämma överens med lagerkonto i bokföringen, då är detta ett webbinarie för dig.

Principen innebär att de produkter och varor av samma sort som har köpts in till lagret först också ska säljas först, därmed kan det antas att de varor som finns i lagret även är de som senast blev inköpta.

 

Med hjälp av nya FIFO kommer:

- Projekten att belastas med rätt kostnader.

- Lösning för hantering av omkostnader.

- Leverantörsfakturor som avstäms efter att varor redan har levererats ut ska inte skapa

differenser mellan lagervärdeslista och lagerkonto.

 

När?

2 mars 

14.00-14.20

 

Via Teams