30 september 2022

Med hjälp av DataKraft och PLAYipp så kan ditt företag uppgradera er kommunikation genom digitala
informationsskärmar. Med skärmarna sparar ni inte bara tid och pengar utan era medarbetare känner sig även inkluderade.

Informationsskärmarna är lättanvända och enkla för publicera på flera platser till alla anställda samtidigt.

Exempel vad man kan ha visning på:

  • Frånvarokalender
  • Födelsedagar
  • Försäljning/produktionsstatistik
  • Bilder från gemensamma aktiviteter   
  • Aktuella/kommande händelser

Tycker du denna lösning verkar intressant, tveka inte på att anmäla ditt intresse för visning samt mer information.