Datakrafts bästa Business intelligence(BI)-rapporter

Försäljningsavdelningen behöver regelbundet analysera omsättning, bruttovinst och andra viktiga indikatorer på försäljningen.
Inköpsavdelningen är mer intresserade av dynamiken i inköpsvolymer, leverantörens kapacitet och inköpspriser.
Logistik- och lageravdelningen behöver i sin tur information om lageromsättning, analyser av lagerrörelser och statistik över lagervärdet. Kanske har du som ekonomiansvarig flertalet rapporter att sammanställa varje månad?

I Excel kan vi bygga BI-rapporter innehållande exempelvis bokförda transaktioner, försäljningsdata, inköp och lagerjusteringar.
Syftet med att ta fram en BI-lösning är just att underlätta visualisering av data som registreras i affärssystemet och på så vis skapas ett tydligt och lättarbetat beslutsunderlag. 

Anmäl ditt intresse här!

Skicka in en intresseanmälan på vår hemsida eller maila till

maja.schroder@datakraft.se