2022

augusti

22 augusti 2022

Datakrafts bästa Exceltips - Fokus tabeller

Vill du veta mer om smarta tricks och funktioner i Excel? Välkommen att delta på Datakrafts Excel-webbinarie där vi presenterar en mängd tips och användbara verktyg.
Läs mer och anmäl dig här
29 augusti 2022

Pyramidwebbinarie - Leverantörsfaktura med fakturatolkning

Slipp den manuella hanteringen av dina leverantörsfakturor och få dem tolkade och registrerade automatiskt i Pyramid.
Läs mer och anmäl dig här

september

5 september 2022

Pyramidwebbinarie - Lager

Jobbar du med lager och logistik? Detta webbinarie passar dig ypperligt. Vi kommer att gå igenom olika funktioner i Pyramid som kommer att hjälpa dig att effektivisera både ditt eget men även din lagerpersonals arbete.
Läs mer och anmäl dig här
12 september 2022

Pyramidwebbinarie - Reklamation och avvikelse

Reklamationer och hanteringen av dessa är ofta kostsamma och skapar irritation. Läs mer och anmäl dig till vårt webbinarie för att underlätta ditt dagliga arbete.
Läs mer och anmäl dig här
15 september 2022

IT-säkerhet - Säkra upp din IT-miljö!

Visste du att 80% av alla dataintrång kan härledas till slutanvändaren? Därför är utbildning av just slutanvändaren något av de viksitgaste komponenterna i en organisations säkerhetsarbete.
Läs mer och anmäl dig här
19 september 2022

Pyramidwebbinarie - Produktkonfiguration

Har ni en verksamhet där ni säljer eller tillverkar kund- eller serieunika produkter. Eller måste ni möjligtvis hålla koll på att lägga till alla möjliga tillbehörsartiklar på ordern när kunderna kommer med beställningar?
Läs mer och anmäl dig här
26 september 2022

Pyramidwebbinarie - Löpande inventering

Våndas ni inför den krävande årliga inventeringen? Då kanske löpande inventering är något för er? Var med på vårt webbinarie där vi berättar mer om vad det innebär.
Läs mer och anmäl dig här